Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Program do rozliczania PIT 2016 online - e-pity 2016Misją Stowarzyszenia jest m.in. prowadzenie działalności dobroczynnej, wychowawczej, oświatowej na rzecz dzieci i młodzieży a także budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Pracujemy według czystej zasady: Otrzymując 1 złotówkę, Dokładamy kolejną.


Nasze działania skierowane do dzieci i młodzieży realizujemy poprzez:

  • Fundusz Stypendialny Równe Szanse - Stypendia przyznawane są uczniom zdolnym, mającym trudne warunki materialne.
  • Fundusz Stypendiów Pomostowych - Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast w pokonaniu wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów.

W ramach programów stypendialnych dofinansowaliśmy stypendia dla 549 uczniów i studentów na łączną kwotą ok 786 000,00 zł.


Nasze działania skierowane do organizacji pozarządowych realizujemy głównie poprzez projekty:

    • "Działaj Lokalnie - konkurs grantowy" działa od 2005 roku, w ramach programu dofinansowaliśmy 136 projekty na łączną kwotą 611 000,00 zł

przystan