Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Angażujemy się w

FIO MPiPS logo1

„Aktywny senior - szczęśliwy senior” – rekrutacja

Stowarzyszenie Przystań w Iławie prowadzi rekrutację do nowego projektu pn. „Aktywny senior - szczęśliwy senior”.

Projekt adresowany jest do osób w wieku 60+ z terenu miasta Iławy, a działania potrwają do końca 2016 roku.

W celu wypełnienia zgłoszenia w formie ankiety rekrutacyjnej osoby spełniające powyższe kryteria winny zgłosić się do biura stowarzyszenia.

Zapisy przyjmujemy do 13 lipca 2016 do godz.15-tej w siedzibie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23C (wejście do biura naprzeciw wjazdu na parking marketu Netto).

Zapraszamy