Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Aktualności

Małgorzata Monika Foj z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie Najaktywniejszym Wolontariuszem Powiatu Iławskiego 2017.


18-letnia wolontariuszka z Iławy udziela się nie tylko w TPD, ale i w SP5 w Iławie. Jest też dawcą i wolontariuszem DKMS, udziela się w Młodzieżowej Radzie Miasta  i Radzie Powiatu Iławskiego. Początek jej bezpłatnej pracy sięga 5 lat wstecz. Wówczas po raz pierwszy jako 13-latka wzięła udział w Akcji „Dziewczyna z zapałkami”, w kolejnych latach w marszach „Życia i nadziei”, różnego rodzaju zbiórkach, akcjach promocyjnych, półkoloniach. W TPD jest stałym wolontariuszem, sama zgłosiła chęć pracy w tej organizacji.


Małgorzata Monika Foj została najwyżej oceniona spośród 5 zgłoszonych osób. Komisja oceniająca kandydatury brała pod uwagę 4 aspekty:
- liczba organizacji, w których wolontariusz jest zaangażowany,
- czy działalność wolontariusza ma charakter stały czy akcyjny,
- jak długo wolontariusz się udziela,
- inne informacje wpisane w zgłoszeniu.


Komisja była pod wrażeniem zaangażowania zgłoszonych osób. Stwierdziła, że wszyscy wolontariusze zasłużyli na słowa uznania za ich poświęcenie i wkład w pomoc innym osobom i pracę na rzecz swoich organizacji. Należą się one:
- Mariannie Dorociak z Iławskiego Klubu Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Morena”,
- Karolinie Damińskiej z Towarzystwa Miłośników Ziemi Zalewskiej,
- Krystynie Paczkowskiej z Koła w Iławie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski,
- Klaudii Marii Żelazowskiej z tej samej organizacji.


Zgłoszenia w konkursie oceniały następujące osoby:
- Maria Jaworska – dyrektor Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Iławie,
- Aneta Rychlik – przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego,
- Natalia Dymowska – laureat Konkursu na Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego w roku 2016,
- Wojciech Jankowski – przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego,
- Arkadiusz Karpiński – Koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych.


Konkurs był organizowany przez Stowarzyszenie „Przystań” w ramach działalności Centrum Organizacji Pozarządowych.

Protokół z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej Konkursu na Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego

Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu całego powiatu iławskiego na 2 bezpłatne szkolenia.

Proponujemy następujące tematy:
1. Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych – środa, 25 października 2017, godz. 15:00, Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej przy ul. Jagiellończyka w Iławie,
2. Prawidłowe wypełnianie obowiązków formalnych w stowarzyszeniach (walne zebrania, zarządy, uchwały, protokoły itp.) – środa, 8 listopada 2017, godz. 15:00, Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej przy ul. Jagiellończyka w Iławie.

Każda organizacja pozarządowa gromadzi dane osobowe, choćby samych tylko członków stowarzyszenia. Do tego często dochodzą bazy danych uczestników projektów, działań itp. Niektóre bazy gromadzone są papierowo, inne elektronicznie. Właściwa ochrona tych danych jest wymagana przepisami ustawy i na zarządach organizacji leży właściwe zadbanie o posiadanie i stosowanie odpowiednich procedur. Szkolenie pokaże, jakie obowiązki ciążą na nas i jak im sprostać. Szkolenie będzie miało charakter podstawowy, dostosowany do prostych baz danych, które posiadają NGO.

Drugie szkolenie dedykowane jest tym wszystkim organizacjom, które mają problem z regularnym zwoływaniem walnych zebrań, z dokumentowaniem prac swoich organów (protokoły, uchwały), z pracą ze statutem, z powoływaniem się na właściwe podstawy prawne. Zapraszamy na nie nie tylko sekretarzy, protokolantów, ale i szefów organizacji.

Centrum Organizacji Pozarządowych prosi o mailowe zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na nr 89 648-62-38.

Spotkania z organizacjami pozarządowymi w gminach powiatu iławskiego

W ramach COP rozpoczynamy otwarte spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych na terenie powiatu. Będziemy w każdej gminie – oczywiście poza samą Iławą, która z racji bliskości ma łatwy dostęp do biura COP w Iławie przy ul. Skłodowskiej-Curie 23c.

Podczas spotkań przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę organizacjom na wymuszony ustawowo obowiązek zmiany statutów organizacji zarejestrowanych w KRS. Czas na dokonanie zmian mija w maju 2018, a więc na najbliższych walnych zebraniach trzeba ich koniecznie dokonać. Koordynator COP Arkadiusz Karpiński wyjaśni, o co chodzi i pokaże gotowe dokumenty.

Oprócz tego poruszone zostaną inne zagadnienia, będzie okazja do pytań i dyskusji.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

1. Kisielice – 27 września, godz. 13:30, sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Kisielicach

2. Susz – 2 października, godz. 16:00, sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Suszu

3. Zalewo – 11 października, godz. 16:00, sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Zalewie

4. Gmina Lubawa – 17 października, godz. 16:00, sala sesyjna Urzędu Gminy Lubawa, Fijewo 73

5. Lubawa – 25 października, godz. 16:30, Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 44

6. Gmina Iława – 7 listopada, godz. 13:30, sala 219 Urzędu Gminy Iława, ul. Andersa 2b w Iławie

Rusza Konkurs na Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego

Centrum Organizacji Pozarządowych ogłasza Konkurs na Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego. Rok temu spośród 7 kandydatów najwyżej oceniono Natalię Dymowską z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie. Kto wygra tym razem?

Termin na zgłoszenie kandydatów upływa w piątek, 20 października 2017. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę na terenie powiatu iławskiego. Można dokonać wspólnego zgłoszenia kandydata przez dwie lub więcej organizacji, w których udziela się wolontariusz. Jedna organizacja może zgłosić maksymalnie 2 kandydatów (liczą się zgłoszenia samodzielne i wspólne).
Warto wykorzystać konkurs do podziękowania wolontariuszowi za jego wkład w działalność organizacji. Nawet jeśli nie wygra konkursu, poczuje się doceniony samym faktem zgłoszenia. Jeśli jednak wygra, o jego społecznej pracy dowie się opinia publiczna, a ponadto otrzyma symboliczną statuetkę i voucher na zakupy.
Konkurs rozstrzygnie Komisja w składzie 4-6 osób. W Komisji na pewno znajdzie się Natalia Dymowska, zwyciężczyni konkursu z roku ubiegłego, która potwierdziła już udział w pracach komisji. Oprócz tego do współpracy zaprosimy 2 osoby z Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego oraz przedstawiciela Powiatu Iławskiego.
Konkurs jest organizowany w ramach działalności COP i finansowany ze środków otrzymanych od Powiatu Iławskiego.

Dokumenty:
Regulamin konkursu
Zgłoszenie – wersja word
Zgłoszenie – wersja PDF

Znamy już pełen skład 11-osobowej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego. W poniedziałek, 22 maja, sektor pozarządowy wybrał brakujące 6 osób.

 

Do składu ROPPI na najbliższe 2 lata powołano 6 brakujących osób. Są to: Klaudia Żelazowska (IKS Morena Iława), Aneta Rychlik (Stowarzyszenie Sportów Wodnych Iława), Artur Browarek (Stowarzyszenie "Światowid" Nowa Wieś), Lech Żendarski (Stowarzyszenie "Promyk" Iława), Jolanta Bernatek (Stowarzyszenie "Sami Swoi" Jędrychowo), Irena Iwasiów (Uniwersytet III Wieku).
Wybrana 22 maja 2017 szóstka tworzy teraz ROPPI wraz z 5 osobami wybranymi rok temu do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Iławie: Adelą Kowalską, Marianem Wilkowskim, Arkadiuszem Karpińskim, Danielą Orzechowską i Wojciechem Jankowskim. Zgodnie bowiem z decyzją przedstawicieli organizacji pozarządowych cała ta piątka z automatu będzie wchodzić do ROPPI.
Nowa Rada spotka się po raz pierwszy w nowym składzie w poniedziałek, 29 maja, o godz. 17:00 w Ośrodku Wsparcia Stowarzyszenia Promyk w Iławie przy ul. 1 Maja 6c.

Druga w tym roku Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego wybierze 22 maja Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego (ROPPI). Po roku zawieszenia Rada znów rozpocznie swoją działalność. Zapraszamy do w Starostwa Powiatowego w Iławie na godzinę 13:00.

 

ROPPI była zawieszona, bo rok temu powołano do życia Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego (RDPPPI), w skład której weszło 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych z silnym mandatem pochodzącym z wyborów. Podczas organizowanej 24 kwietnia 2017 Konferencji Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego zdecydowano, że warto, by ROPPI wróciła.

Rada ma liczyć docelowo 11 osób. W jej skład z automatu wejdą członkowie RDPPPI (5 osób) oraz nowych 6 członków, którzy zostaną wybrani 22 maja.

Podczas Konferencji przedstawiciele organizacji pozarządowych przyjmą również zaktualizowany Regulamin ROPPI, którego projekt opracowano w ramach działalności Centrum Organizacji Pozarządowych. Publikujemy go niżej wraz z innymi dokumentami przygotowanymi na majową Konferencję.

Jest wśród nich również ważne upoważnienie dla tych, którzy chcą wziąć udział w wyborach. Każdy kandydat musi bowiem dysponować podczas Konferencji imiennym upoważnieniem do kandydowania, wydanym przez Zarząd macierzystej organizacji pozarządowej. Wzór upoważnienia niżej.

 

Program Konferencji

Regulamin ROPPI

Regulamin głosowania

Upoważnienie dla kandydata do ROPPI

Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w Konferencji Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego. Odbędzie się ona w poniedziałek, 24 kwietnia, o godzinie 13:00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie.
Jak zwykle będzie to okazja do dyskusji o sprawach sektora pozarządowego. Jednym z ważniejszych punktów konferencji będzie dyskusja na temat wznowienia działalności Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego po okresie rocznego zawieszenia. Oprócz tego zaplanowano część sprawozdawczą oraz wystąpienie na temat działalności gospodarczej w organizacji pozarządowej.

COP wraca po zimowej przerwie

Miło nam poinformować, że wznawia pełną działalność Centrum Organizacji Pozarządowych – ważne narzędzie wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia potencjału organizacji pozarządowych z powiatu iławskiego w rękach Stowarzyszenia „Przystań” z Iławy.
Jak dotychczas zadanie jest dofinansowane dotacją z Powiatu Iławskiego, który przeznaczył na to środki własne oraz przekazane powiatowi z budżetów części gmin powiatu iławskiego. Cieszymy się, że lokalne samorządy uważają to zadanie za potrzebne, a Powiat Iławski zleca je do wykonania trzeciemu sektorowi, dając dobry przykład sposobu realizacji zadań publicznych.
W ramach tegorocznej edycji COP m.in. zorganizujemy 4 bezpłatne szkolenia, spotkania z organizacjami w poszczególnych gminach powiatu iławskiego, będziemy organizować dyżury Koordynatora COP w biurze COP, prowadzić stałą działalność informacyjną poprzez rozsyłane cyklicznie na adresy e-mail newslettery, stronę internetową www.przystan.ilawa.pl oraz profil na facebooku (https://www.facebook.com/centrumorganizacji.pozarzadowych/). Szczególnie to ostatnie narzędzie będzie najszybszym sposobem dotarcia z informacją do zainteresowanych, dlatego zalecamy polubienie naszego profilu.
Ponadto COP będzie obsługiwać reprezentację sektora pozarządowego w powiecie iławskim – będzie to albo Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego, którą być może przedstawiciele NGO reaktywują 24 kwietnia na Konferencji w Starostwie Powiatowym w Iławie, albo część pozarządowa Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego. W ramach COP zorganizujemy także drugi już Konkurs na najaktywniejszego wolontariusza powiatu iławskiego.