Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Druga w tym roku Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego wybierze 22 maja Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego (ROPPI). Po roku zawieszenia Rada znów rozpocznie swoją działalność. Zapraszamy do w Starostwa Powiatowego w Iławie na godzinę 13:00.

 

ROPPI była zawieszona, bo rok temu powołano do życia Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego (RDPPPI), w skład której weszło 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych z silnym mandatem pochodzącym z wyborów. Podczas organizowanej 24 kwietnia 2017 Konferencji Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego zdecydowano, że warto, by ROPPI wróciła.

Rada ma liczyć docelowo 11 osób. W jej skład z automatu wejdą członkowie RDPPPI (5 osób) oraz nowych 6 członków, którzy zostaną wybrani 22 maja.

Podczas Konferencji przedstawiciele organizacji pozarządowych przyjmą również zaktualizowany Regulamin ROPPI, którego projekt opracowano w ramach działalności Centrum Organizacji Pozarządowych. Publikujemy go niżej wraz z innymi dokumentami przygotowanymi na majową Konferencję.

Jest wśród nich również ważne upoważnienie dla tych, którzy chcą wziąć udział w wyborach. Każdy kandydat musi bowiem dysponować podczas Konferencji imiennym upoważnieniem do kandydowania, wydanym przez Zarząd macierzystej organizacji pozarządowej. Wzór upoważnienia niżej.

 

Program Konferencji

Regulamin ROPPI

Regulamin głosowania

Upoważnienie dla kandydata do ROPPI