Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Aktualności

DL

Wyniki konkursu

Konkurs "Opowiedz..." 2012, prowadzony w ramach Programu "Działaj Lokalnie", miał na celu zachęcenie grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu "Działaj Lokalnie". Konkurs służył wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.

Spośród 8 zgłoszonych prac wyróżnione zostały dwa filmy/ reportaże multimedialne. Jednocześnie I Miejsce i nagrodę w wysokości 500 zł oraz nominację do ogólnopolskiego etapu konkursu zdobywa Grupa nieformalna Pro Art działająca przy Stowarzyszeniu na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie z projektem "Magia Teatru" link: http://www.youtube.com/watch?v=CgYz-iGHYgs, Wyróżnienie natomiast oraz nagrodę w wysokości 300 zł otrzymuje Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu z projektem "Brzydkie Kaczątko" link: http://www.youtube.com/watch?v=yrLN052u8z8&feature=plcp.

Gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim którzy złożyli prace w konkursie.

Prezentacje projektów DL w konkursie "Opowiedz..." 2012

Stowarzyszeniem "Przystań" wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiły lokalny konkurs prowadzony w ramach Programu "Działaj Lokalnie". Poniżej znajdują się prezentacje poszczególnych projektów. (aby obejrzeć film należy kliknąć w obrazek, wszystkie prezentacje umieszczone są na portalu Youtube) 

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego i Gospodarczego Franciszkowa link: http://youtu.be/FTZSzKiK8dM

Kategoria 3 -- Motyw

 

Imię i nazwisko autora pracy: Teresa Lipnicka

Nazwa organizacji/grupy nieformalnej: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalnego i Gospodarczego Franciszkowa

Tytuł pracy: AKTYWNOSC TO SPOSOB NA ZYCIE

Forma: reportaż multimedialny

Krótki opis: ,,Aktywność to sposób na życie" Poprzez realizację głównego celu projektu, zwiększyliśmy aktywność ruchową u części  naszych mieszkańców a warsztatami rzeźbiarskimi rozbudziliśmy nowe zainteresowania dzieci i młodzieży. Promowaliśmy zdrowe odżywianie i aktywny styl życia oraz zwiększyliśmy wiedzę na temat profilaktyki zdrowia. Podczas wspólnych działań zwiększyła się współpraca i integracja mieszkańców,  którzy miło i pożytecznie spędzili czas. Wspólne ognisko było miejscem wymiany doświadczeń, podsumowania oraz dalszej działalności na rzecz mieszkańców naszego sołectwa.

FRANCISZKOWOop

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego i Gospodarczego Franciszkowa/ Sołectwo Gałdowo link:  http://www.youtube.com/watch?v=eN7XdOsL7G8

Kategoria 3 : Człowiek

Imię i nazwisko autora pracy: Elżbieta Rodak

Nazwa organizacji/grupy nieformalnej: Sołectwo Gałdowo

Tytuł pracy:  "Był sobie ... Kojot"

Forma : reportaż multimedialny

Krótki opis: Celem projektu była integracja i pobudzenie do działania społeczności wiejskiej poprzez upowszechnienie zarówno wśród młodzieży jak i starszych oraz osób odwiedzających naszą wieś lub przejeżdżających przez nią, wiedzy historycznej o Gałdowie i okolicy.

Osiągnęliśmy to angażując wszystkie organizacje we wsi, wszystkie grupy społeczne, a także umiejętności indywidualnych osób. Taką niepowtarzalną osobą był Krzysztof Kujawski "Kojot". Stał się filarem projektu i osobą. która potrafiła zaangażować zarówno starszych jaki dzieci.

W efekcie wielu działań (warsztaty, wycieczki, prace fizyczne na rzecz wsi, imprezy, turnieje) udało się zorganizować obchody 700 lecia wsi.

KOJOTop

Stowarzyszenie na Rzecz Rozbudowy SSP w Gromotach / Rada Sołecka Kałduny link:http://youtu.be/uKFzmQT_ssI

Kategoria 3 -- Motyw

Imię i nazwisko autora pracy: Katarzyna Kwiatkowska

Nazwa organizacji/grupy nieformalnej: Stowarzyszenie na Rzecz Rozbudowy SSP w Gromotach/ Rada Sołecka w Kałdunach

Tytuł pracy: "Co można u nas robić?"

Forma: reportaż multimedialny

Krótki opis: Film to prezentacja multimedialna ,która przedstawia całość zajęć jaką zorganizowaliśmy podczas prowadzenia projektu "Letnia Akademia Dzieci i Młodzieży w Kałdunach". Przez całe wakacje prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży wśród proponowanych zajęć znalazły się: fotografia, aerobic, malowanie sprayem, zabawa, zajęcia edukacyjne.

Dodatkowo udało się zorganizować wycieczkę do Dinoparku oraz na zakończenie pokazy rycerskie.

 

KALDUNYop
Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu link:http://www.youtube.com/watch?v=yrLN052u8z8&feature=plcp SUSZop

SP im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich / Rada Rodziców link: http://www.youtube.com/watch?v=z3OyJ6PIJ1Q&feature=channel&list=UL

Kategoria 3 : MOTYW

Imię i nazwisko autora pracy: Elżbieta Rodak

Nazwa organizacji/grupy nieformalnej: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Suskiej w Babiętach

Tytuł pracy:  "Łączy nas glina"

Forma : reportaż multimedialny

Krótki opis: Projekt miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci mieszkających na wsi poprzez czynne poznawanie przyrody, historii i kultury regionu oraz stworzenie warunków do twórczego i praktycznego rozwijania wiedzy, umiejętności, zainteresowań i uzdolnień.

Drugim celem było uaktywnienie społeczności wiejskiej, pobudzenie jej do działania w celu rozwoju osobowego i emocjonalnego dzieci, poprawy ich świadomości przyrodniczej i historycznej oraz poprawy wizerunku wsi.

By osiągnąć założone cele, skupiliśmy aktywność dorosłych i dzieci wokół przyrody i historii.

Poznaliśmy i jedni i drugie, a przy tym uczyliśmy się - również się bawiąc.

Z racji, że nieopodal znajdują się kurhany ludów kultury sznurowej (ich nazwa wzięła się od sposobów zdobienia glinianych naczyń), stąd też pomysł utworzenia ścieżki dydaktycznej oraz wycieczek do Malborka i Biskupina.

Działania zaplanowane w projekcie pozwoliły osiągnąć wytyczone cele.

BABIETYop

Stowarzyszenie Zgoda link:http://youtu.be/9yhFvfk0mkQ

Kategoria 3 -- Motyw

Imię i nazwisko autora pracy: Dorota Lietz

Nazwa organizacji/grupy nieformalnej: Stowarzyszenie "Zgoda"

Tytuł pracy:  "Z nami nie będziesz się nudził"

Forma : reportaż multimedialny

Krótki opis: W ramach projektu dzieci uczestniczyły w zajęciach  plastycznych, na których to wykonały m.in: kwiaty z bibuły, świeczniki z muszelkami, kartki okolicznościowe, ramki na zdjęcia, przedmioty  wykonana techniką decoupage (wazony, opazy, świeczniki).

Dzieci uczestniczące w projekcie  zetknęły się  z różnymi, ciekawymi formami i materiałami plastycznymi, często jeszcze dotąd im nieznanymi. ,,Ja nie będę malował zwykłymi plakatówkami,  to podróbki, wolę te prawdziwe" -- tak 8-letni Kuba zachwycał się farbami akrylowymi.

,,Te zajęcia są najlepsze", ,,Kiedy pójdziemy na salę coś pomalować?", "A czy tak będzie ładnie?"- słysząc te komentarze i widząc zaangażowanie, uśmiechy na buziakach dzieci, my organizujący i prowadzący te zajęcia, wiemy, że było warto.

LIMZAop

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie link:http://youtu.be/rJEx9CEdCfM

Kategoria 1 -- Człowiek

Imię i nazwisko autora pracy: Rafał Laskowski

Nazwa organizacji/grupy nieformalnej: Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie

Tytuł pracy: "Spotkanie ze sztuką, kulturą, nauką i historią"

Forma: reportaż multimedialny 

Krótki opis: Reportaż multimedialny pt. "Spotkanie ze sztuką, kulturą, nauką i historią" opowiada o człowieku, który dzięki swojej  inicjatywie i pozyskaniu środków z programu "Działaj Lokalnie" VII mógł zorganizować dla młodzieży z rodzin o niskim statucie materialnym z terenu gminy Lubawa niezapomniane wycieczki. Dzięki wyjazdom poszerzył swój, już i tak bardzo duży, zakres inicjatyw wykonywanych na rzecz społeczności lokalnej. Odbiorcy projektu mogli zwrócić uwagę na wartości kulturalne, których wcześniej nie znali.  Pozwoliło to na zrealizowanie zakładanych celów a przede wszystkim zaspokoiło potrzebę poznania i umożliwiło nawiązane, przez uczestników wycieczki, nowych przyjaźni.

LZS_LUBAWA

Stowarzyszenie na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie link:http://www.youtube.com/watch?v=CgYz-iGHYgs

Kategoria 3 : Motyw

Imię i nazwisko autora pracy: Michał Krauze

Nazwa organizacji/grupy nieformalnej: Grupa ProArt w ramach Stowarzyszenia Na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie

Tytuł pracy:  Magia Teatru

Forma : reportaż multimedialny

Krótki opis: Projekt Magia Teatru skierowany był do osób niepełnosprawnych oraz młodzieży licealnej. Poprzez warsztaty teatralne chcieliśmy odbiorcom zwiększyć poczucie własnej wartości, zaradności osobistej oraz odkryć własne zdolności. Udowodniliśmy, że osoby niepełnosprawne mają dostęp do wszystkich ogólnych systemów występujących w społeczeństwie opierając się na ideach tolerancji i poszanowania godności. Pokazaliśmy społeczności lokalnej iż przełamaliśmy stereotyp ,,że twórczość teatralna osób z niepełnosprawnością intelektualną jest ,,inna"- nie profesjonalna. Ukazaliśmy młodzieży iż osoby niepełnosprawne potrafią zrobić wiele, że są pełnowartościowymi obywatelami środowiska lokalnego. Finałem projektu było wystawienie na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie dwóch spektakli ,,Non omnis" oraz ,,Przemiana".

PROARTop

DL

Konkurs "Opowiedz..." 2012

Stowarzyszeniem "Przystań" wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłaszają lokalny konkurs prowadzony w ramach Programu "Działaj Lokalnie". Konkurs adresowany jest do wszystkich 11 grantobiorców uczestniczących w Programie "Działaj Lokalnie VII" w 2012 roku z powiatu iławskiego.

Na celu ma poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów "Działaj Lokalnie".
W konkursie można złożyć prace w jednej z trzech kategorii: Człowiek, Miejsce, Motyw. Stowarzyszenie Przystań przygotowuje specjalne warsztaty dla beneficjentów tegorocznej edycji Programu "Działaj Lokalnie". Informację o terminie zajęć organizację otrzymają w oddzielnym zaproszeniu.

Więcej na temat konkursu znajdą Państwo na stronie: .

DL

Konkurs dla amatorów pierogów

W sobotę 11 sierpnia 2012 r. o godzinie 15:00 rozpocznie się "Pierogowy festyn" w Goryniu. Zapraszamy osoby gotujące amatorsko do wzięcia udziału w pierogowym konkursie w trzech kategoriach: "Na najbardziej oryginalny farsz", "pierogi ruskie" oraz "pierogi z kapustą i grzybami".

Podczas imprezy mieszkańcy, turyści i zaproszeni goście będą mieć okazję przyjrzeć się zmaganiom kucharzy oraz degustować przygotowane pierogi. Zapraszamy na zabawę, rodzinne konkursy oraz inne atrakcje. Informacje pod nr telefonu 722-031-640.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać formularz zgłoszeniowy wraz z opisem dania konkursowego do dnia 08.08.2012 r. na adres: Stowarzyszenie Pod Tęczą, 14-220 Kisielice lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie: www.kisielice.pl

Organizatorami konkursu są: "Stowarzyszenie pod Tęczą", OSP Goryń i Rada Sołecka.

Projekt współfinansowany ze środków pozyskanych przy realizacji Programu "Działaj Lokalnie VII", który jest realizowany przez Stowarzyszenie Przystań we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

DL

Aktywność to sposób na życie - warsztaty rzeźbiarskie

W okresie czerwiec - październik 2012 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalnego i Gospodarczego Franciszkowa realizuje projekt w ramach lokalnego konkursu grantowego "Działaj Lokalnie VII" pt. "Aktywność to sposób na życie".

Kolejne etapy realizacji projektu to kontynuacja warsztatów rzeźbiarskich, które odbędą się 14 i 21 sierpnia 2012 r. o godz.14:30, a w międzyczasie (18.08.2012) rajd rowerowy.

Odbiorcami projektu są mieszkańcy sołectwa Franciszkowo. Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności ruchowej mieszkańców, rozbudzanie nowych zainteresowań i inspirowanie do samo rozwoju dzieci i młodzieży, promocja zdrowego stylu życia i zdrowej żywności oraz zwiększenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowia.

W czasie realizacji zadania zostaną przewidziane są różne działania, m.in. cykl instruktaży Nordic Walking, nauka przygotowywania zdrowej żywności, warsztaty rzeźbiarskie, cykl prelekcji dotyczących zdrowego stylu życia, aktywności ruchowej i profilaktyki zdrowia przeprowadzonych przez specjalistę lekarza, rajd rowerowy, wyjazd na basen.

Na zakończenie przedsięwzięcia planowane jest ognisko integracyjne połączone z degustacją zdrowej żywności.

Projekt realizowany dzięki dotacji otrzymanej w ramach programu "Działaj lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Organizację Grantową - Stowarzyszenie "Przystań" w Iławie.

 

DL

"Spotkanie ze sztuką, kulturą, nauką i historią"

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie jest realizatorem projektu pn. "Spotkanie ze sztuką, kulturą, nauką i historią". Półroczny czas realizacji przedsięwzięcia (V- X 2012) pozwoli uczestnikom skorzystać z wycieczek do Teatru w Olsztynie, Planetarium w Toruniu, Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie oraz Jura Parku w Solcu Kujawskim.

Druga wycieczka w ramach programu odbędzie się dnia 25.07.2012 r. do planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu na: - Wystawę interaktywną  "Sala Geodium - Seans astronomiczny - Lato pod gwiazdami" Osoby, które chciałyby wziąć udział w projekcie mogą się zapisywać w biurze GZ LZS w Lubawie, Fijewo 73 lub pod nr tel. 603-787-249, (089) 645-54-27 do dnia 23.07.2012.

Projekt współfinansowany ze środków pozyskanych przy realizacji Programu "Działaj Lokalnie VII", który jest realizowany przez Stowarzyszenie Przystań we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

Działaj Lokalnie

"Działaj Lokalnie VII - 2011" - podsumowanie

 

Działaj Lokalnie

"Działaj Lokalnie VII - 2012" - podpisanie umów

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów Działaj Lokalnie VII odbędzie się dnia 15.05.2012 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia Przystań, przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie.

Zapraszamy do przybycia osoby upoważnione do podpisania umowy ze zwycięskich organizacji, w przypadku kiedy wniosek składała grupa nieformalna prosimy o przybycie osoby upoważnionej z ramienia organizacji użyczającej osobowości prawnej, prosimy również o zabranie ze sobą pieczątek.

Działaj Lokalnie

"Działaj Lokalnie VII - 2012" - rozstrzygnięty

W związku z realizacją programu Działaj Lokalnie VII na terenie powiatu iławskiego, Zarząd Stowarzyszenia "Przystań", po zapoznaniu się z oceną komisji konkursową postanawia przyznać dofinansowanie w łącznej wysokości 55 000 zł jedenastu projektom złożonych do programu w 2012 roku.

Podczas posiedzenia komisji konkursowej, zapoznano się z 26 wnioskami złożonymi przez organizacje z powiatu iławskiego. Komisja dokonała oceny merytorycznej wszystkich wniosków i na jej podstawie wytypowała 11 projektów, do dofinansowania w ramach programu "Działaj Lokalnie VII".

Dotacje przyznawane są na projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców - dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego.

Wykaz nagrodzonych wniosków w Programie Działaj Lokalnie VII - 2012.