Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Aktualności

Działaj Lokalnie

Konkurs grantowy "Działaj Lokalnie VII" ogłoszony

Stowarzyszenie Przystań w Iławie przy ul. Chełmińskiej 1 we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza lokalny konkurs grantowy "Działaj Lokalnie VII". Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Wnioski należy złożyć do 16 kwietnia 2012r w siedzibie stowarzyszenia.

W VII edycji Programu "Działaj Lokalnie" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o podmiotach, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

- zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

- wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

- przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,

- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje, instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach: Iława (gmina wiejska), Kisielice, Zalewo, Susz, Lubawa (dofinansowanie może otrzymać organizacją mająca swoją siedzibę w Iławie, natomiast działania realizowane mogą być tylko i wyłącznie w jednej z w/w gmin).

Linki do pobrania: regulaminu konkursu oraz wzór wniosku w dziale .

Działaj Lokalnie

Szkolenie "Jak pozyskać dotację w ramach programu Działaj Lokalnie"

Centrum Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie "Przystań" w Iławie (operator programu) zapraszają na bezpłatne szkolenie dotyczące aplikowania wniosków do programu "Działaj Lokalnie VII". Szkolenie odbędzie się 24 marca (sobota) 2012 r. w sali konferencyjnej ICK w Iławie przy ul. Niepodległości 13a. Rozpoczęcie - godzina 10:00.

Szkolenie będzie koncentrować się na praktycznej części aplikowania, w tym pracy z wnioskami. Poprowadzi je koordynator programu "Działaj Lokalnie VII" Tomasz Woźniak.

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych beneficjentów obecnej i poprzedniej edycji programu "Działaj Lokalnie VII".

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są poprzez formularz na stronie

Czytaj więcej: Szkolenie "Jak pozyskać dotację w ramach programu Działaj Lokalnie"

Działaj Lokalnie

Konkurs "Opowiedz..." 2012.

Akademia Rozwoju Filantropii wraz ze Stowarzyszeniem "Przystań" ogłaszają lokalny konkurs prowadzony w ramach Programu "Działaj Lokalnie".
Konkurs adresowany jest do wszystkich grantobiorców uczestniczących w Programie "Działaj Lokalnie VII", a na celu ma poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie. W konkursie można złożyć prace w jednej z trzech kategorii: Człowiek, Miejsce, Motyw.

Więcej na temat konkursu znajdą Państwo na stronie .

Działaj Lokalnie

"Działaj Lokalnie VII - 2011".

Z przyjemnością informujemy mieszkanki Iławy, że ruszył projekt pt. "Siła kobiet". Zakończy się on 31 października 2011. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 10 kobiet-mieszkanek Iławy, które będą mogły bezpłatnie wziąć udział w następujących działaniach:
  • warsztaty "Wendo-samoobrona i asertywność dla kobiet"
  • "Warsztaty artterapii"
Na stronie mogą Państwo dowiedzieć się więcej na temat projektu.

Działaj Lokalnie

"Działaj Lokalnie VII - 2011".

W dniu 06.09.2011 r. grupa "ArtEko" działająca przy Domu Pomocy Społecznej w Lubawie w ramach projektu "Po Stronie Natury" z programu Działaj Lokalnie zainicjowała kolejne ekologiczne działania. Równo o godz. 10:00 w Lubawie mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lubawie oraz dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej ze Złotowa pomagali pakować klientom ich zakupy w ekologiczne torby, które są alternatywą dla jednorazowych reklamówek. Każdy klient otrzymał także ulotkę dotyczącą ochrony środowiska naturalnego. Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem i pełni satysfakcji wykonywali swoje zadanie, a zadowolone miny klientów były najlepszym dla Nich podziękowaniem.

Na stronie mogą Państwo dowiedzieć się więcej na temat grupy ArtEko oraz ich projekcie.

Na stronie mogą Państwo dowiedzieć się więcej na temat innych projektów realizowanych w ramach dotacji Działaj Lokalnie VII - 2011.

Działaj Lokalnie

Konkurs "Opowiedz..." 2011.

Akademia Rozwoju Filantropii wraz ze Stowarzyszeniem "Przystań" ogłaszają lokalny konkurs prowadzony w ramach Programu "Działaj Lokalnie".
Konkurs adresowany jest do wszystkich grantobiorców uczestniczących w Programie "Działaj Lokalnie VII", a na celu ma poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie. W konkursie można złożyć prace w jednej z trzech kategorii: Człowiek, Miejsce, Motyw.

Więcej na temat konkursu znajdą Państwo na stronie .

Działaj Lokalnie

"Działaj Lokalnie VII - 2011" - rozstrzygnięcie.

Stowarzyszenie "Przystań" informuje, że w dniu 20.05.2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej "Działaj Lokalnie VII". Podczas posiedzenia, Komisja zapoznała się z 24 wnioskami złożonymi przez Organizacje z powiatu iławskiego.

Komisja dokonała oceny merytorycznej wszystkich wniosków i na jej podstawie wytypowała 12 organizacji, które otrzymają dofinansowanie w ramach projektu "Działaj Lokalnie VII" w tym roku.

Lista organizacji, które otrzymały dofinansowanie. W późniejszym terminie przedstawimy Państwu opis projektów, które w ramach DL VII będą realizowane przez te organizacje.

Na stronie Działaj Lokalnie mogą Państwo dowiedzieć się więcej o Programie "Działaj Lokalnie".

Działaj Lokalnie

"Działaj Lokalnie VII - 2011". Stowarzyszenie "Przystań" informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków do kolejnej edycji programu grantowego "DL VII", polegającego na wsparciu lokalnych społeczności w realizacji własnych projektów.

W ramach konkursów składanych do Stowarzyszenia, przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców - dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego.

Szczegóły programu oraz zasady w dziale Działaj Lokalnie
Regulamin oraz wnioski można pobrać w dziale Działaj Lokalnie / Formularze.