Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Aktualności

DL

Działaj Lokalnie IX - Zielono nam

W ramach projektu przewidziane zostało przeprowadzenie zajęć ruchowych, wycieczek mających na celu oderwanie się od rzeczywistości a także stworzenie przyjaznego miejsca spotkań. We wsi jest świetlica wiejska, lecz stan jej pozostawia wiele do życzenia.

Realizatorzy więc chcą, aby mieszkańcy wspólnie zaaranżowali teren wokół świetlicy wiejskiej. To ma być również dobrym przykładem dla młodych, pobudzeniem ich do poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne. Działania skierowane są do zróżnicowanej wiekowo grupy, tak by każdy mógł się wykazać. Ostatnim, podsumowującym projekt elementem będzie wspólne ognisko.

W tej chwili odbyło się spotkanie rekrutacyjne, w którym wzięło udział ponad 50 osób. Wszystkich uczestników podzielono na grupy, które zajmą się pracami przy świetlicy wiejskiej. Kolejnymi z działań będą: zajęcia fitness oraz wycieczka do Ogrodu Botanicznego.


13576644 656881904461693 6241892487728947741 o 13558873 656881854461698 1409148450828678078 o


DL

Działaj Lokalnie IX

Lista rekomendowanych projektów w tegorocznej edycji DL:

Aktywna ARKADIA
Chcemy żyć zdrowo i sportowo
Mały, Wielki Aktor
Nie siedź w domu
Piknik integracyjny - Zielono mi
Ptasi ogród
Sztuka na mur beton
Średniowiecznym Szlakiem
Świetlica środowiskowa "Starówka"
Wariacje Matyckie nad Jeziorakiem
Zielono nam

Niektóre projekty są rekomendowane warunkowo i dopiero dostosowanie ich do warunków przedstawionych przez Komisję pozwoli na przedstawienie ich do akceptacji Zarządu Stowarzyszenia.
Niestety nie wszystkim się udało. Projekty były bardzo ciekawe, ale nasz budżet jest ograniczony i nie mogliśmy dofinansować wszystkich projektów.
Ci, którym w tym roku się nie udało niech pamiętają o nas za rok - wielu z Was wie, że to co w jednym roku nie mogło zostać zrealizowane, w kolejnym czasami już udaje się dofinansować.

Tym którym się udało - GRATULUJEMY


DL

Działaj Lokalnie IX – termin wydłużony.

Bardzo dobra informacja dla osób chcących aplikować w tegorocznej edycji konkursu.

Termin składania wniosków uległ zmianie. Swoje wnioski możecie składać do 11 maja 2016 poprzez generator http://system.dzialajlokalnie.pl/

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie.

Poruszone zostaną tematy: jak pisać, aplikować, a także rozliczać dotacje dotyczące programu Działaj Lokalnie. Szkolenie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016 (czwartek) o godz. 16:00 w Porcie Śródlądowym, przy ul. Chodkiewicza 5 w Iławie.


DL

Konkurs grantowy "Działaj Lokalnie IX" już ogłoszony!

Stowarzyszenie Przystań we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza lokalny konkurs grantowy "Działaj Lokalnie IX". Jest on skierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

W tej edycji Programu "Działaj Lokalnie" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o podmiotach, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

  1. zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  2. wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  3. mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  4. przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  5. będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  6. będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje, instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach: Iława (gmina wiejska i miejska), Kisielice, Zalewo, Susz, Lubawa (gmina wiejska i miejska).

Działania realizowane mogą być tylko i wyłącznie w jednej z w/w gmin.

W tegorocznej edycji wnioski należy składać wyłącznie poprzez generator: http://system.dzialajlokalnie.pl/

Wnioski złożone w innej formie nie będą brane pod uwagę.

Lada moment ruszą szkolenia – informacja o terminach i miejscach ukaże się wkrótce.

Wnioski można składać do 30 kwietnia 2016 r – termin może ulec wydłużeniu
-- REGULAMIN --


DL

Akademia pod chmurką

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich zakończyła realizację projektu pn.: „Akademia pod chmurką”.  Projekt miał na celu m.in. wyrównanie szans edukacyjnych dzieci mieszkających na wsi poprzez czynne poznawanie przyrody, historii i kultury regionu, stworzenie warunków do twórczego rozwijania wiedzy, umiejętności i zainteresowań oraz zaktywizowanie społeczności wiejskiej. 

Realizatorzy swe działania skierowali do młodych ludzi. Powstała wspaniała ścieżka edukacyjna „Ścieżka zmysłów”, „Ptasi zegar”, dendrofon oraz lapidarium. Służyć one będą nie tylko uczniom z Babięt, ale także wszystkim mieszkańcom wsi oraz okolicznych miejscowości. Odbył się cykl wycieczek rowerowych, warsztatów, konkurs plastyczny, zabawy rekreacyjno-sportowo-edukacyjne, itp.

W ubiegły piątek w Szkole Podstawowej w Babiętach odbyło się uroczyste podsumowanie działań w ramach projektu. W uroczystości uczestniczyli m.in.: p. Dyrektor Grażyna Taborek, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, burmistrz Susza p. Krzysztof Pietrzykowski, przedstawiciele Stowarzyszenia Przystań, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.

Mieliśmy przyjemność zobaczyć powstałe obiekty oraz wzięliśmy udział w uczcie przygotowanej przez mieszkańców wsi.

DSC 0076 DSC 0099 DSC 0113


DL

Kolejna edycja konkursu „Opowiedz...”

Można już składać prace w konkursie „Opowiedz...”, który przeznaczony jest dla wszystkich uczestników programu „Działaj lokalnie IX”, realizujących swoje projekty w 2015 roku .

Stowarzyszenie „Przystań” przewidziało nagrody pieniężne dla najlepszych prezentacji, a dodatkowym wyróżnieniem będzie przesłanie prac do etapu ogólnopolskiego.

Prace można składać w terminie do 03.12.2015.

Więcej informacji:

--> WWW

--> Facebook

--> u koordynatora Działaj Lokalnie VIII Dawida Perges (mail w zakładce KONTAKT)

Karta zgłoszeniowa --> pobierz


DL

Moja wieś - moja mała Ojczyzna

Niedawno w ramach projektu sadzono drzewka i pomimo złej pogody - frekwencja dopisała. Jak o projekcie tuż przed jego zakończeniem wypowiada się Izabela Kurek - koordynator projektu.
Projekt "Moja wieś - moja mała ojczyzna" - dobiega końca. Do tej pory przeprowadzone były bardzo ciekawe spotkania, które były niesamowitym doświadczeniem dla organizatorów oraz dla całego sołectwa.

Ostatnie spotkanie odbyło się we wrześniu. Niestety pogoda nam nie dopisała, ale i tak frekwencja dopisała. Wspólnie sadziliśmy drzewka tuje, zrobiliśmy piękny napis GROMOTY z bukszpanu, mężczyźni zrobili wielkie doniczki do rabatów, sialiśmy trawę, dzieci sprzątały okolice, Koło Gospodyń przyrządziło ciepły posiłek, który był potrzebny w ten dzień.

Cały projekt jest super pomysłem. Mieszkańcy z innych wiosek podpytują co u nas się dzieje, że tak często spotykamy się pod salą. To nawet nie jest głupie pytanie, ponieważ u Nas nigdy nic takiego się nie działo, dlatego takie duże spotkanie budzą zainteresowanie innych. My - czyli wszyscy którzy uczestniczą w projekcie, jesteśmy zadowoleni ze swoich działań, ponieważ jest coraz ładniej, jesteśmy dumni że zrobiliśmy coś razem. Wszyscy mówią, że był to dobry pomysł. Ale powiem więcej, te działania powodują, że inne osoby wpadają na inne pomysły wspólnego spędzania czasu (mamy zamiar zorganizować taniec ZUMBA dla osób chętnych).

ODL dsc 0663

DL

Nigdy nie jest za późno

W ramach projektu „Nigdy nie jest za późno”, którego celem jest edukacja dorosłych, od września realizowane są zajęcia komputerowe oraz zajęcia języka angielskiego.

W tym miesiącu rozpoczęły się też pierwsze spotkania zespołu teatralnego (grupa mieszana: dorośli + dzieci). Wybrano dwa scenariusze przedstawień oraz zorganizowano 2 imprezy otwarte. Niebawem zorganizowane zostaną kolejne zajęcia edukacyjne, teatralne, następny rajd rowerowy oraz spotkanie w leśniczówce pt. „Pożegnanie lata” połączone z ogniskiem.

nigdy1

nigdy

 

DL

Akademia pod chmurką
Projekt powoli dobiega końca i już wkrótce zakończą się konsultacje z Wojewódzkim Ośrodkiem Ekologicznym w Olsztynie w sprawie organizacji lapidarium. Do tej pory zorganizowane zostały 2 konkursy plastyczne, 1 konkurs muzyczny, a także Turniej Lekkoatletyczny.

Nawiązano współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Ekologicznym w Olsztynie, zdobyto informacje na temat tworzenia lapidarium, odbyły się warsztaty przyrodnicze, których głównym celem była nauka rozpoznawania występujących w najbliższej okolicy bylin.

Obecnie kontynuowana jest współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Ekologicznym w Olsztynie w sprawie organizacji lapidarium.

Projekt "Akademia pod chmurką" ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci mieszkających na wsi poprzez czynne poznawanie przyrody, historii i kultury regionu, stworzenie warunków do twórczego i praktycznego rozwijania wiedzy, umiejętności, zainteresowań i uzdolnień. Drugim celem jest uaktywnienie społeczności wiejskiej, pobudzenie jej do działania w celu rozwoju osobowego i emocjonalnego dzieci, poprawy ich świadomości przyrodniczej i historycznej, kulturalnej i regionalnej, umacnianie patriotyzmu lokalnego.

Ognisko w Ogrodzieńcu

Kościół w Łęgowie