Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Drodzy uczniowie, rodzice i nauczyciele!

 

Znamy już nazwiska 16 stypendystów ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą otrzymywać stypendium "Równe Szanse" w rozpoczętym roku szkolnym. Wnioski przeanalizowała 1 września Komisja Kwalifikacyjna, zaś Zarząd Stowarzyszenia "Przystań" je zaakceptował.


Lista osób, które otrzymają stypendium "Równe Szanse":

1. Adamek Marlena – Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939,
2. Bludau Aleksandra – Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939,
3. Cyglicka Sandra Ines – Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego,
4. Falińska Karolina – Zespół Szkół w Lubawie,
5. Junker Małgorzata – Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939,
6. Koczkodon Katarzyna - Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego,
7. Kułakowska Karolina – Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939,
8. Kwiatkowska Monika – Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja,
9. Pasik Agnieszka Sandra – Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego,
10. Susmarska Weronika Justyna – Zespół Szkół w Lubawie,
11. Tuszyński Damian – Zespół Szkół w Lubawie,
12. Wandzlewicz Natalia – Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego,
13. Warpas Weronika – Zespół Szkół w Lubawie,
14. Wiśniewska Natalia – Zespół Szkół w Lubawie,
15. Zielińska Ksenia – Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939,
16. Żuralska Marianna – Zespół Szkół w Lubawie.

 

Komisja stypendialna Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi także przyznała stypendia dla kandydatów na stypendystów proponowanych przez Stowarzyszenie Przystań.

Stypendium pomostowe na rok akademicki 2017/2018 otrzymują:
1. Daria Aleksandrowicz,
2. Aleksandra Byglewska,
3. Błażej Wierzbowski.

 

Sprawozdanie stypendysty za rok szkolny 2016/2017 dostępne jest tutaj.

Drodzy uczniowie, rodzice i nauczyciele!

Tuż po zakończeniu roku szkolnego rusza kolejna edycja prowadzonego przez nas Funduszu Stypendialnego „Równe Szanse”.

Fundusz ten jest kierowany do uczniów klas II i III Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie oraz uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu iławskiego. Warunkiem jest też również zamieszkanie na terenie powiatu iławskiego, gdyż nasz fundusz wspiera lokalną młodzież, a stypendia współfinansowane są ze środków powiatu iławskiego w ramach realizacji zadania publicznego „Stypendia dla najuboższej i najzdolniejszej młodzieży uczącej się w szkołach prowadzonych przez Powiat Iławski”.

Kryteria przyznania stypendium na rok szkolny 2017/2018 są następujące:

 • średnia ocen za rok szkolny 2016/2017 nie niższa niż 4,75, w wyjątkowych przypadkach, po konsultacji z Zarządem Stowarzyszenia „Przystań”, średnia ocen może być niższa, gdy uczeń posiada wybitne uzdolnienia w jednej lub kilku dziedzinach,
 • udokumentowane zaangażowanie i/lub aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku (np.: harcerstwo, wolontariat czy innego rodzaju działalność w lokalnych organizacjach pozarządowych, aktywność w samorządzie szkolnym, udział w olimpiadach tematycznych, działalność artystyczna, redagowanie gazetki szkolnej, aktywność na rzecz kultury, promocja Funduszu „Równe Szanse” itp.),
 • potwierdzony miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny nie wyższy niż 1.350,00 zł (tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych).

Stypendium będzie przyznawane na okres 10 miesięcy od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Wnioski o stypendium wraz z wymaganymi dokumentami można składać od 26 czerwca 2017 roku do 14 lipca 2017 roku, w siedzibie Stowarzyszenia „Przystań” przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23c w Iławie. Więcej informacji można uzyskać u p. Elizy Dągowskiej, tel. 89 648-62-38 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zachęcamy do zapoznania się z tegorocznym Regulaminem Funduszu Stypendialnego „Równe Szanse” oraz wnioskiem i załącznikami:

Szansa na kolejne stypendia
Zachęcamy do składania wniosków o stypendia. Poniżej kilka możliwości dla niezamożnych maturzystów z mniejszych miejscowości w Funduszach Stypendialnych funkcjonujących przy Fundacji Batorego.
Uwaga. O te stypendia ubiegacie się sami bez udziału Stowarzyszenia "Przystań".

Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018 należy składać do 1 czerwca 2017 roku. O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści zamierzający studiować na warszawskich, państwowych uczelniach wyższych. Fundusz oferuje stypendystom comiesięczne stypendia w wysokości 700 zł na I rok studiów, pomoc i wsparcie w Warszawie w trakcie roku akademickiego, możliwość ubiegania się o stypendia na II rok.
Od 2008 roku Kapituła Funduszu przyznała stypendia 40 studentom na łączną kwotę 223 400 zł. Rocznie Fundusz wspiera 9 osób. Więcej: http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/winiarskiej_feleszko

Fundusz „Rozwiń Skrzydła" im. J. i J. Putka Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018 należy składać do 1 czerwca 2017 roku. O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy bez pomocy stypendialnej nie zdecydowaliby się na podjęcie nauki na uczelniach wyższych w całej Polsce.
Fundusz oferuje stypendystom stypendia na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia (koszty opłaty rejestracyjnej, dojazdu na egzaminy itp.), comiesięczne stypendia w wysokości 630 zł miesięcznie na I rok studiów, możliwość ubiegania sie o stypendia na II i III rok.
Od 2011 roku Kapituła Funduszu przyznała 327 stypendiów na łączną kwotę 845 898 zł. Rocznie Fundusz wspiera 15 osób. Więcej: http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/rozwin_skrzydla


Funduszu Stypendialny Grupy Pracuj Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018 należy składać do 31 lipca 2017 roku. Fundusz dla niezamożnej młodzieży planującej studia informatyczne na państwowych uczelniach.
Fundusz został utworzony z darowizny Grupy Pracuj w wysokości 300 000 zł i oferuje comiesięczne stypendia w wysokości 630 zł, doradztwo i szkolenia w zakresie planowania kariery zawodowej, a także pomoc w znalezieniu praktyk i staży.
W 2016 roku Kapituła Funduszu przyznała stypendia 11 studentom na łączną kwotę 69 300 zł. Rocznie Fundusz wspiera 11 osób. Więcej: http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/fundusz_stypendialny_grupy_pracuj

Stypendia
Stypendia "Równe Szanse" - uroczyste wręczenie

30 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych dla tegorocznych stypendystów.

W uroczystości wzięli udział m.in. dyrektorzy szkół z powiatu iławskiego, w których uczą się tegoroczni stypendyści, pedagodzy szkolni, rodzice i oczywiście stypendyści.

Przypominamy, że stypendia przyznawane przez stowarzyszenie mają charakter naukowo-socjalny. Jednocześnie oprócz tego, że nasi stypendyści osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, udzielają się wolontarystycznie, uczestniczą w zbiórkach żywności, pomagają rówieśnikom w nauce.

 

Wszystkim stypendystom jeszcze raz gratulujemy. Życzymy Wam wielu sukcesów naukowych, tak abyście w przyszłym roku mogli ponownie ubiegać się o przyznanie stypendium.

IMG 2346
Stypendia
Konkurs na Kartkę Świąteczną
Jak co roku Fundacja im. Stefana Batorego, która współfinansuje ze Stowarzyszeniem „Przystań” stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Iławski ogłosiła konkurs na projekt kartki świątecznej. Kartki te są wysyłane do naszych partnerów i darczyńców, którzy pomagają nam sfinansować stypendia.

Motywem przewodnim kartki ma być ANIOŁ. Sugerowana technika to rysunek, malunek, wycinanka, wyklejanka (istotne by projekt był płaski, aby można go było zeskanować UWAGA: bardzo prosimy wyłącznie o obrazek, BEZ JAKICHKOLWIEK NAPISÓW NA KARTCE) lub w wersji elektronicznej (wersja kartki w .pdf i tzw. krzywych dla grafika).

Imię i nazwisko autora, bądź autorki wybranego projektu znajdzie się na karcie wraz z nazwą organizacji której ww. osoba jest stypendystą.

Dlatego b. ważne żeby każda kartka była na odwrocie podpisana (imię i nazwisko + nazwa organizacji)

 

Kartki należy przesyłać na adres mail: stypendia[@]przystan.ilawa.pl lub dostarczyć do koordynatora Funduszu Stypendialnego – Dominika Nadwodna (ul. Skłodowskiej-Curie 23c, 14-200 Iława) do dnia 21.11.2016 roku.

Stypendia

Znamy już nazwiska osób, które w roku akademickim 2016/2017 otrzymają stypendium na I rok studiów dziennych.

Wniosek o Stypendium Pomostowe w tym roku złożyło 5 osób – 4 maturzystów z Gminy Wiejskiej Lubawa oraz jeden z Gminy i Miasta Kisielice.

Rozpatrywane były tylko kompletne (ze wszystkimi załącznikami) wnioski złożone w terminie, które spełniały warunki Regulaminu. Ostatecznie komisja stypendialna do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości rekomendowała 3 osoby.

Poniżej przedstawiamy listę osób, które otrzymają stypendium.

1. Grynberg Marta,

2. Pakalska Ewelina,

3. Uschpelkat Izabela.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Stypendia

UWAGA!!!

Wszystkie osoby, które otrzymały stypendium proszone są o dostarczenie następujących danych:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania,

- adres do korespondencji (jeśli jest inny niż zamieszkania),

- pesel,

- adres e-mail i nr telefonu (swojego, a nie rodzica/ opiekuna prawnego),

- zaświadczenie z nr konta bankowego (konto zgodnie z regulaminem musi należeć do stypendysty).

Powyższe dane są niezbędne do sporządzenia umowy stypendialnej, bez której nie może być wypłacone stypendium. Dane można dostarczać osobiście lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku wysłania informacji za pośrednictwem maila proszę o skan zaświadczenia z nr konta bankowego.

Dane ostatecznie należy dostarczyć do 16.09.2016 r.

 

OSOBY, KTÓRE DOSTARCZYŁY DANE ZAPRASZAM DO PODPISANIA UMOWY DO BIURA.

Stypendia

Znamy już nazwiska 20 stypendystów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy będą otrzymywać stypendia w rozpoczętym roku szkolnym.

Posiedzenie Komisji Stypendialnej odbyło się 29 sierpnia 2016, podczas którego Komisja przyznała stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

W dniu 2 września 2016 roku podczas posiedzenia Zarządu, członkowie Zarządu Stowarzyszenia "Przystań" zaakceptowali listę uczniów, którym przyznano stypendium na rok szkolny 2016/2017.

Rozpatrywane były tylko wnioski złożone w terminie, które spełniały warunki Regulaminu oraz były kompletne (ze wszystkimi załącznikami). Poniżej przedstawiamy listę osób, które otrzymają stypendium.

 

Uczniowie Szkół Gimnazjalnych:

 1. Iwankowska Oliwia – Gimnazjum Samorządowe Nr 2 w Iławie,
 2. Iwankowska Zuzanna - Gimnazjum Samorządowe Nr 2 w Iławie,
 3. Kusyk Klaudia - Gimnazjum Samorządowe Nr 1 w Iławie,
 4. Stępień Wiktoria - Gimnazjum Samorządowe Nr 1 w Iławie.

 

Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych:

 1. Jakielska Natalia - Zespół Szkół w Lubawie,
 2. Licznerska Edyta - Zespół Szkół w Lubawie,
 3. Fafińska Karolina - Zespół Szkół w Lubawie,
 4. Tuszyński Damian - Zespół Szkół w Lubawie,
 5. Warpas Weronika - Zespół Szkół w Lubawie,
 6. Sochacka Anna - Zespół Szkół w Lubawie,
 7. Bedra Milena - Zespół Szkół w Lubawie,
 8. Szczepańska Magdalena - Zespół Szkół w Lubawie,
 9. Górna Martyna - Zespół Szkół w Lubawie,
 10. Junker Małgorzata - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie,
 11. Bludau Aleksandra - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie,
 12. Kułakowska Karolina - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie,
 13. Pasik Agnieszka - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie,
 14. Koczkodon Katarzyna - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie,
 15. Maciejewska Małgorzata - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie,
 16. Jęczewski Arkadiusz - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie.