Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Stypendia

Stypendia - Równe Szanse – kiedy i gdzie składać wnioski?

Rusza kolejna tura naborów na stypendia. Wnioski o stypendium na rok szkolny 2016/2017 wraz z wymaganymi załącznikami można składać w terminie od 27.06.2016 do 11.07.2016 (włącznie).

Wnioski będą przyjmowane w NOWEJ siedzibie Stowarzyszenia „Przystań” (ul. Skłodowskiej-Curie 23c) w godzinach pracy biura od 9.00 do 14.30. W przypadku wysłania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego.

UWAGA!
Należy składać kompletnie wypełnione wnioski. Osoba przyjmująca wnioski może jedynie sprawdzić, czy wszystko jest uzupełnione i podpisane oraz czy są wymagane załączniki. Przy składaniu wniosku nie będzie udzielana pomoc w ich uzupełnianiu i w wyliczaniu dochodu.

Jak wyliczyć dochód na jednego członka rodziny można zobaczyć na stronie Stowarzyszenia, gdzie załączona jest do tego stosowna przykładowa instrukcja.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO (jak wypełnić):

1 i 2

 

Instrukcja dotycząca wyliczenia dochodu:

Jeżeli chodzi o wyliczenie dochodu to musimy wypisać odpowiednio w punkcie III Źródła dochodu wszystkie dochody, które pobraliśmy w miesiącu czerwcu 2016 r i odpowiednio wypisujemy je w podpunktach od 1 do 9 (wszystkie kwoty muszą być zgodne wraz z załączonymi do oświadczenia zaświadczeniami o dochodach).

Po wypisaniu wszystkich kwot w odpowiednie punkty proszę zsumować pola od 1 do 9. Następnie kwotę, która wyszła nam po dodaniu wszystkiego dzielimy przez ilość osób w rodzinie.

Zgodnie z przykładowo wypełnionym oświadczeniem robimy to następująco:

1850 zł x2= 3.700,00 zł

3.700+153=3.853 zł

3.853,00÷4= 963,25 zł

Do takiego oświadczenia majątkowego dostarczyć musimy zaświadczenie o zarobkach (w brutto) obojga rodziców i zaświadczenie z MOPS o wysokości pobieranych zasiłków. Dodatkowo dołączamy również kserokopię zeszłorocznego zeznania podatkowego (tj. za rok 2015).