Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Stypendia

Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj - kolejna szansa na stypendium dla studentów wybranych kierunków!
Fundusz utworzony w 2015 roku z darowizny Grupy Pracuj.
Środki Funduszu przeznaczone są na stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów dziennych w państwowych uczelniach wyższych na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami:
w Krakowie: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim,
w Lublinie: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej,
w Rzeszowie: Wydział Elektrotechniki i Informatyki na Politechnice Rzeszowskiej,
w Warszawie: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych i Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej.
O stypendia mogą się ubiegać maturzyści zamierzający studiować na wymienionych powyżej uczelniach i kierunkach, którzy legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczności lokalna (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej).

Fundusz oferuje stypendia w wysokości 630 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy podczas pierwszego roku studiów (od września do czerwca), doradztwo w zakresie planowania przyszłej kariery zawodowej, pomoc w aklimatyzacji w mieście akademickim, w którym znajduje się uczelnia wyższa, do której przyjęty został stypendysta /stypendystka.

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2016/2017 należy składać do 31 lipca 2016 roku.
Więcej informacji można uzyskać na stronie Fundacji im. S. Batorego www.batory.org.pl w zakładce Fundusze Powierzone, a następnie Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj.