Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Stypendia

Ważna informacja dla aplikujących w tegorocznej edycji funduszu stypendialnego "Równe Szanse"
Proszę o sprawdzenie maili podanych we wnioskach, gdyż wysłane zostały informacje o brakach we wniosku.

Braki te należy uzupełnić i dostarczyć osobiście lub wysłać listem na adres biura do 26 lipca.