Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Stypendia
Stypendia - uroczyste wręczenie

Z ogromną przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić tegorocznych stypendystów oraz ich bliskich na uroczyste wręczenie certyfikatów, które potwierdzają otrzymanie ogromnego wyróżnienia jakim jest stypendium. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele samorządów lokalnych, dyrektorzy szkół, pedagodzy oraz darczyńcy Funduszu Stypendialnego.

Uroczystość odbędzie się 25 października o godzinie 17:00 w siezibie Stowarzyszenia przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie.

Stypendia
Stypendia - podpisanie umowy

Osoby, które dostarczyły dane do podpisania umowy stypendialnej proszone są o podejście do Stowarzyszenia „Przystań” w celu podpisania umów.

Możliwość podpisania umowy jest w Biurze Projektów Stowarzyszenia „Przystań”, które mieści się przy ulicy Gdańskiej 10 (osiedle Gajerek, naprzeciwko Ośrodka Psychoedukacji) w godzinach 9.00 – 16.00.

Osoby, które nie dostarczyły danych są proszone o ich jak najszybsze dostarczenie.

Stypendia
Stypendia "Równe Szanse"

Dnia 2 września 2013 odbyło się posiedzenie Zarządu naszego Stowarzyszenia, które na podstawie punktu V.1 Regulaminu Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia „Przystań” na rok szkolny 2013/2014 zadecydowało o przyznaniu dwóch dodatkowych stypendiów. Stypendia te będą otrzymywały:

  • Ojdowska Agata – Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Iławie
  • Woźniak Anna – Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Iławie

Wszystkim Stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Stypendia
Stypendia „Równe Szanse” - rozstrzygnięte.

Konkurs na stypendia w ramach Funduszu Stypendialnego „Równe Szanse” został rozstrzygnięty. Ostatecznie przyznano 24 stypendia. Lista osób, które będę w roku szkolnym 2013/2014 otrzymywały stypendium znajduje się w zakładce << Nasi Stypendyści >>.

Osoby, którym przyznane są stypendia proszone są o dostarczenie do Stowarzyszenia „Przystań” jak najszybciej swoich numerów kont bankowych w celu podpisania umów.

Stypendia
Stypendia „Pomostowe”

Stowarzyszenie „Przystań” pragnie przypomnieć o kolejnej edycji Stypendiów „Pomostowych”. Są one skierowane do tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy wybierają się na studia dzienne. Nasze stowarzyszenie organizuje stypendia dla osób z Gminy Lubawa lub Miasta i Gminy Kisielice. Oprócz tego należy spełnić następujące warunki:

  • posiadać rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XII edycji Programu czyli np. Stowarzyszenia "Przystań";
  • mieszkać na terenach wiejskich lub w mieście (do 20 tys. mieszkańców);
  • pochodzić z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1 120,00 zł lub 1 280,00 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, a dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 226,08 zł;
  • osiągnąć na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 105. Algorytm obliczania liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Wnioski można składać o 14 sierpnia (on-line) na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Z wydrukowanym i wypełnionym wnioskiem należy przyjść do siedziby Stowarzyszenia „Przystań” ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława do 16 sierpnia.

Stypendia
Stypendia „Równe Szanse”

Skończył się okres przyjmowania wniosków na stypendia dla osób ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Osoby, które muszą uzupełnić wnioski z powodu pewnych braków proszone są o zrobienie tego do dnia 31.07.2013 roku.
Stypendia
Stypendia "Równe Szanse" - edycja 2013/2014

Kończy się rok szkolny 2012/2013, więc rusza kolejna tura stypendiów. Wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami można składać w terminie od 01.07.2013 r. do 20.07.2013 r. (włącznie).


Koordynator Funduszu Stypendialnego będzie przyjmował wnioski
w każdy poniedziałek, środę i czwartek od godziny 15.00 do 17.00. w siedzibie
Stowarzyszenia przy ul. Chełmińskiej 1 (Osiedle Gajerek).

W przypadku wysłania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego.
Stypendia
Stypendia "Równe Szanse" - edycja 2013/2014

Kolejny już raz Stowarzyszenie „Przystań” zaprasza do możliwości składania wniosków o stypendia na rok szkolny 2013/2014.

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie szkół gimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Urząd Miasta Iława oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Iławie.


Więcej informacji można uzyskać w zakładkach „Równe Szanse” oraz „Formularze”.

Ostateczny termin składania wniosków upływa
20 lipca 2013 roku.
Stypendia
Fundusz Stypendialny - Rozwiń Skrzydła

Fundusz stypendialny „Rozwiń Skrzydła” został utworzony przez rodzinę Putka przy Fundacji im. Stefana Batorego w 2011 roku. Zasilany jest przez darowizny, a także dzięki przekazom 1% podatku przez osoby, które chcą wspierać młodych ludzi, pragnących rozpocząć naukę na studiach.

Stypendium przyznawane jest osobą, które:
  • pochodzą z niezamożnych rodzin (dochód nie przekracza 750 zł na osobę)
  • chcą kontynuować naukę na studiach stacjonarnych (dziennych) na polskich uczelniach
  • zdają maturę w 2013 roku
  • otrzymały rekomendacje organizacji uczestniczących w programie Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne lub przez Kapitułę Funduszu.

Stypendium można otrzymać na cele związane z procesem rekrutacyjnym (opłaty rekrutacyjne, dojazdy na egzaminy, itp.) oraz stypendium na I rok studiów w wysokości 630 zł na 10 miesięcy (wrzesień-czerwiec). Jest również możliwość ubiegania się o stypendium na II i II rok studiów. 

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2013/2014 można składać do 1 marca 2013 roku.

Więcej informacji o funduszu można znaleźć na stronie www.batory.org.pl w zakładce „Fundusze powierzone”.