Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Stypendia
Fundusz stypendialny im. Iwony Winiarskiej – Feleszko

Fundusz stypendialny im. Iwony Winiarskiej – Feleszko został utworzony w 2008 roku przez rodzinę zmarłej tragicznie prawniczki. Stypendia wypłaca dzięki darowiznom i wpływom z 1% podatku. Fundusz wspiera młodzież z niezamożnych rodzin mieszkających w małych miejscowościach.

O stypendium mogą się ubiegać młode osoby, które:
  • zdają maturę w 2013 roku
  • chcą kontynuować naukę na warszawskich, państwowych uczelniach wyższych
  • otrzymały rekomendacje od organizacji uczestniczących w programie Równe Szanse - Lokalne Programy Stypendialne lub przez Fundację Domy Wspólnoty Chleb Życia.
Fundusz oferuje stypendium na I rok studiów w wysokości 500,00 zł na 10 miesięcy (wrzesień-czerwiec), a także pomoc w zaaklimatyzowaniu się w Warszawie (znalezienie mieszkania, miejsca praktyki, pracy dodatkowej).

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2013/2014 należy składać do 1 marca 2013 roku.

Więcej informacji o funduszu można znaleźć na stronie www.batory.org.pl w zakładce „Fundusze powierzone”.
Stypendia
Stypendia "Równe Szanse" - Świąteczna Akcja Widokówka

W grudniu we wszystkich szkołach, w których uczą się tegoroczni stypendyści organizowana jest Akcja "Widokówka". Celem Akcji jest promocja Funduszu Stypendialnego Równe Szanse prowadzonego przez Stowarzyszenie Przystań.

Jeśli chcesz wesprzeć nasz Fundusz skontaktuj się z swoim pedagogiem szkolnym lub tegorocznym stypendystą z Twojej szkoły.
 

alt

Stypendia
Stypendia "Równe Szanse" - konkurs na kartkę świąteczną.

Jak co roku Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie, jeden z naszych głównych darczyńców przygotowuje się do wysyłania kartek świątecznych z życzeniami do naszych przyjaciół, partnerów i darczyńców. W związku z tym zwraca się do Was Stypendyści z prośbą o przygotowanie projektu kartki świątecznej. Motywem przewodnim kartki ma być ANIOŁ.

Projekty należy przesyłać najpóźniej do 20 listopada 2012 r. Sugerowana technika to rysunek, malunek, wycinanka, wyklejanka (istotne aby projekt był płaski, aby można go było zeskanować) lub w wersji elektronicznej (wersja kartki w .pdf i tzw. krzywych dla grafika).

Tak jak w ubiegłych latach w Fundacji zorganizowany zostanie konkurs nadesłanych kartek i wybrany najlepszy - naszym zdaniem - projekt.

Imię i nazwisko autora bądź autorki wybranego projektu (dlatego ważne żeby kartki były gdzieś na odwrocie podpisane) znajdzie się na świątecznej karcie Fundacji wraz z nazwą organizacji której ww. osoba jest stypendystą / stypendystką.

Pozdrawiamy serdecznie i dziękuję za pomoc!
Stypendia
Stypendia "Równe Szanse" - uroczyste wręczenie.

W dniu 23 października 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia "Przystań" odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających przyznanie stypendiów na rok szkolny 2012/2013.

W uroczystości wzięli udział m.in. dyrektorzy szkół z powiatu iławskiego, w których uczą się tegoroczni stypendyści, pedagodzy szkolni, rodzice i oczywiście stypendyści.

Przypominamy, że stypendia przyznawane przez Stowarzyszenie mają charakter naukowo-socjalny. Jednocześnie oprócz tego, że nasi stypendyści osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, udzielają się wolontarystycznie, uczestniczą w zbiórkach żywności, pomagają rówieśnikom w nauce.

Stypendia finansowane są z kilku źródeł, przez Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Iławie, Urząd Miasta Iława, prywatnych darczyńców oraz środków własnych Stowarzyszenia.

Wszystkim stypendystom jeszcze raz gratulujemy przyznania stypendium, życzymy w bieżącym roku szkolnym również dużych sukcesów naukowych, tak abyście w przyszłym roku mogli ponownie ubiegać się o przyznanie stypendium.

Stypendysto, zachęcamy Cię także do działania na rzecz innych, wspierania tych, którzy wymagają pomocy, angażowania się w różnorodne akcje społeczne. Jeśli nie wiesz komu i jak możesz pomóc skontaktuj się z pracownikiem Centrum Wolontariatu lub porozmawiaj z pedagogiem szkolnym.


Stypendia
Stypendia "Równe Szanse" - uroczyste wręczenie certyfikatów.

Zapraszamy tegorocznych stypendystów na uroczyste wręczenie certyfikatów, potwierdzających otrzymanie ogromnego wyróżnienia jakim jest stypendium w ramach programu stypendialnego "Równe Szanse". W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele samorządów, dyrektorzy szkół, sponsorzy Funduszu Stypendialnego.

Uroczystość odbędzie się w dniu 23 października o godzinie 16:30 w Ośrodku Psychoedukacji w Iławie na ul. Chełmińskiej 1.

Lista osób, które otrzymały stypendium znajduje się na stronie << Fundusz Stypendialny / Nasi Stypendyści >>.
Stypendia
Stypendia "Równe Szanse".

We wtorek 28 sierpnia 2012 r., w godz. 16:30-19:00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Gdańska) dyżur będzie pełnił koordynator Funduszu.

      Wszyscy stypendyści, którzy nie mają sporządzonej i podpisanej umowy stypendialnej proszone są o przybycie w tym dniu. Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz potwierdzenie posiadania rachunku bankowego.

     Osoby, które nie posiadają rachunku bankowego prosimy o niezwłoczne jego założenie!
Stowarzyszenie "Przystań" poleca otwarcie rachunku w Banku BGŻ


Stypendia
Stypendia "Równe Szanse" - spotkanie organizacyjne.

W poniedziałek 20 sierpnia 2012 r., o godz. 16:30 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Chełmińska 1) zapraszamy wszystkich stypendystów na spotkanie organizacyjne w sali nr 9.

      Koordynator Funduszu Stypendialnego przypomina uczniom, którym przyznano stypendium na rok szkolny 2012/2013, o konieczności posiadania indywidualnego rachunku bankowego w celu otrzymywania stypendium. Ze stypendystami, którzy nie będą posiadać rachunku, Stowarzyszenie nie będzie mogło podpisać Umowy Stypendialnej.

     Osoby, które nie posiadają rachunku bankowego prosimy o niezwłoczne jego założenie!
Stypendia
Stypendia "Specjalne".

Stowarzyszenie "Przystań" przyznało stypendium specjalne na rok szkolny 2012/2013.

Za wysokie wyniki w nauce oraz szeroką działalność wolontarystyczną stypendium przyznano Małgorzacie Prus uczennicy Zespołu Szkół im. I Sierakowskich. Stypendium finansowane będzie dzięki wsparciu Funduszu Stypendialnego "Równe Szanse" przez lokalnego darczyńcę.


Stypendia
Stypendia "Równe Szanse" - rozstrzygnięte.

W dniu 13 sierpnia 2012 r. Zarząd Stowarzyszenia "Przystań" na podstawie Uchwały Zarządu podjął decyzję o przyznaniu stypendiów na rok 2012/2013.

Wybór osób, które otrzymają stypendium oparto na podstawie decyzji Komisji Stypendialnej, która odbyła się w dniu 6 sierpnia 2012 r. W skład Komisji weszły następujące osoby: Magdalena Lewkiewicz, Arkadiusz Karpiński, Elwira Fiałkowska, Wioletta Szpakowska, Joanna Szmycińka, Jadwiga Kolman.