Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

 

Fundusz Stypendialny
"Równe Szanse"Stypendia "Pomostowe"
<<2012/2013>>

 


 Fundusz Stypendialny "Równe Szanse"

Stypendia "Pomostowe"<<2009/2010>>Fundusz Stypendialny "Równe Szanse"

Stypendia "Pomostowe"<<2008/2009>>


Fundusz Stypendialny "Równe Szanse"

Stypendia "Pomostowe"<<2007/2008>>

Stypendia "Moje Stypendium"

Stypendia 2007/2008

Fundusz Stypendialny "Równe Szanse"
W roku szkolnym <<2006/2007>> udało się pozyskać 41 000,00 zł na wypłatę stypendiów. Z 82 osób, które złożyły wnioski o przyznanie stypendium, wybrano 37.

Stypendia "Pomostowe"<<2006/2007>>
Stypendia 2006/2007
 

Fundusz Stypendialny "Równe Szanse"
W roku szkolnym <<2005/2006>> spośród 73 wniosków, które wpłynęły do Stowarzyszenia, Komisja Kwalifikacyjna wybrała aż 36. Wszystkie wybrane osoby otrzymywały stypendia w wysokości 100,00 zł.

Stypendia "Pomostowe"<<2005/2006>>
Stypendia 2005/2006
 

Fundusz Stypendialny "Równe Szanse"
W roku szkolnym <<2004/2005>> już po raz czwarty przystąpiliśmy do programu. Otrzymaliśmy 20.000,00 zł z Fundacji Batorego. Do 7 września były przyjmowane wnioski o stypendia, a Komisja Kwalifikacyjna przyznała 35 stypendiów.

Stypendia "Pomostowe"<<2004/2005>>

Stypendia 2004/2005
 

Fundusz Stypendialny "Równe Szanse"
Na rok szkolny <<2003/2004>> otrzymaliśmy z Fundacji 16.450,00 zł na wypłatę stypendiów. Wówczas wybrano 30 stypendystów (spośród 127 podań), którzy w roku szkolnym otrzymywali od 50,00 zł do 150,00 zł.

 

Fundusz Stypendialny "Równe Szanse"
W roku szkolnym <<2002/2003>> Komisja Kwalifikacyjna wybrała 29 stypendystów (spośród 74 podań), którzy od września 2002 otrzymywali po 100,00 lub 150,00 zł miesięcznie. Na ten rok otrzymaliśmy z Fundacji Batorego 20.000,00 zł.

 

Fundusz Stypendialny "Równe Szanse"
W roku szkolnym <<2001/2002>> Stowarzyszenie "Przystań" po raz pierwszy przyznało stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Wówczas 22 osoby spośród 70 (składających wnioski) otrzymało stypendium.