Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Fundusz został utworzony w 2008 roku przez przyjaciół i rodzinę tragicznie zmarłej prawniczki Iwony Winiarskiej-Feleszko. Jest zasilany darowiznami od osób indywidualnych oraz wpłatami 1% podatku dochodowego. Stypendia przeznaczone są dla młodych ludzi, którzy pochodzą z niezamożnych środowisk oraz małych miast.

 

Fundusz oferuje:

  • - stypendia na I rok studiów w wysokości 600 zł miesięcznie przez 10 miesięcy roku (od września do czerwca),
  • - możliwość uzyskania ze strony przyjaciół Funduszu pomocy w zaaklimatyzowaniu się w Warszawie, znalezieniu mieszkania, miejsca praktyki, dorywczej pracy itp.

O stypendia mogą ubiegać się maturzyści zamierzający studiować na warszawskich, państwowych uczelniach wyższych, rekomendowani przez organizacje uczestniczące w programie Równe Szanse lub przez Fundację Domy Wspólnoty Chleb Życia.

 

O stypendium mogą się ubiegać osoby, które:

  • - zdają maturę w danym roku szkolnym,
  • - zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia dzienne na uczelniach wymienionych w regulaminie Funduszu,
  • - pochodzą z niezamożnych rodzin,
  • - są zaangażowani społecznie w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, inne działania nieformalne,
  • - otrzymają rekomendację organizacji uczestniczącej w programie Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne lub Fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia”.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.batory.org.pl w zakładce „Fundusze Powierzone”.

W dziale -- Stypendia / Formularze – dostępne są wzory dokumentów niezbędnych do ubiegania się o stypendium