Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

 

        Głównym celem projektu było zwiększenie ilości i jakości działań w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków i tytoniu. Działania zrealizowano w 4 szkołach gimnazjalnych, a odbiorcami byli uczniowie i nauczyciele ze szkół objętych programem. Uczniowie zostali objęci cyklem spotkań psychoedukacyjnych, dzięki którym poszerzyli swoje umiejętności społeczne, a także wiedzę dotyczącą szkodliwości używek i zagrożenia uzależnieniem. Duży nacisk położono także na naukę radzenia sobie z presją grupy a także rozwój zainteresowań i aktywności alternatywnej wobec używek. Działania skierowane do nauczycieli i rodziców za cel główny stawiały budowę i poprawę współpracy domu ze szkołą w zakresie profilaktyki narkomanii i nikotynizmu. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono ankietę n/t dotychczasowej współpracy i możliwości jej poprawy.

W spotkaniach edukacyjnych wzięli udział uczniowie z 4 szkół gimnazjalnych:

  • Gimnazjum w Ostródzie;
  • Gimnazjum w Durongu;
  • Gimnazjum przy Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie;
  • Gimnazjum we Franciszkowie.

        Program współfinansowany przez: Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie; Urząd Gminy Ostróda; Zespół Placówek Szkolno –Wychowawczych w Iławie; Samorządowe Gimnazjum we Franciszkowie /Gmina Iława/; Miejsce Inicjatyw Pozytywnych w Kaczym Bagnie.