Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

 

Program skierowany do kobiet, ofiar przemocy, w celu:

  • zmniejszenia stanu bezradności i motywowania do podjęcie działań zmierzających do obrony przed przemocą,
  • poprawy funkcjonowania osobistego i społecznego,
  • zwiększenia kompetencji i umiejętności wychowawczych,
  • podniesienia poczucia własnej wartości.

Jak wynika z ankiet ewaluacyjnych, uczestniczki wysoko oceniają program zajęć i wskazują wyraźny wpływ udziału w programie na zmianę ich postaw.

        Program współfinansowany przez: Urząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie; Urząd Miasta w Iławie.