Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

 

        Głównym celem realizowanego zadania była profilaktyka zachowań ryzykownych i uzależnień od narkotyków poprzez realizację działań edukacyjnych. Zmniejszenie zagrożenia używaniem środków psychoaktywnych i zwiększenie oddziaływań czynników chroniących nastąpiło poprzez:

 • naukę umiejętności społecznych,
 • dostarczenie informacji o szkodliwości i zagrożeniach wynikających z używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych,
 • zwiększenie umiejętności związanych z radzeniem sobie z presją grupy,
 • naukę umiejętności asertywnych,
 • wskazanie przykładów i uczestniczenie w działaniach alternatywnych,
 • dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych nauczycielom i rodzicom,
 • poprawę współpracy domu ze szkołą w zakresie profilaktyki narkomanii.

 

W spotkaniach edukacyjnych udział wzięli uczniowie z pięciu szkół:

 • Szkoła Podstawowa w Samborowie;
 • Szkoła Podstawowa w Lipowie;
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie;
 • Gimnazjum w Samborowie;
 • Gimnazjum w Lipowie.

        W/w szkołach odbyły się szkolenia Rady Pedagogicznej oraz spotkania z rodzicami. Przeprowadzono ankiety wśród rodziców oraz nauczycieli n/t współpracy domu i szkoły w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych. Uczniowie oprócz udziału w psychoedukacji uczestniczyli także w zajęciach w Kaczym Bagnie oraz w konkursach n/t profilaktyki. Odbyło się także spotkanie z animatorem kultury oraz prezentacja wybranych projektów realizowanych przez młodzież ( m.in. z programu „Młodzież w działaniu”.)

        Program współfinansowany przez: Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie; Urząd Gminy w Ostródzie; Zespół Placówek Szkolno –Wychowawczych w Iławie; Miejsce Inicjatyw Pozytywnych w Kaczym Bagnie; Urząd Miasta w Iławie.