Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

 

        Głównym celem zadania była profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych grupy młodzieży szczególnego ryzyka – zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. poprzez "wypadnięcie" z systemu edukacji. Odbiorcami działań byli uczniowie z Gimnazjum dla Dorosłych w Iławie, uczniowie z klas II i III, w większości przypadków z olbrzymimi opóźnieniami i bardzo trudną sytuacją domową. Odbiorcami działań byli także nauczyciele i rodzice uczniów Gimnazjum.

Cele osiągnięto poprzez:

  • systematyczne oddziaływania psychoedukacyjne wobec młodzieży z grupy ryzyka,
  • realizację mini – programów edukacyjnych skierowanych do w/w młodzieży,
  • edukacja dla rodziców,
  • szkolenie dla nauczycieli pracujących w Gimnazjum.

W programie wzięło udział:

  • 52 uczniów z klas II i III Gimnazjum dla Dorosłych;
  • 9 nauczycieli z Gimnazjum uczestniczyło w szkoleniach i konsultacjach;
  • 26 rodziców uczestniczyło w psychoedukacji (spotkanie grupowe) i konsultacjach indywidualnych.

        Program współfinansowany przez: Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie; Gimnazjum dla Dorosłych w Iławie.