Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

 

        Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń w zakresie pracy organizacji pozarządowych z Dinan w okręgu Cotes d`Armor. Poprzez realizacją projektu planowaliśmy pogłębienie i poszerzenie współpracy oraz kontaktów pomiędzy Stowarzyszeniem „Przystań” i innym organizacjami zwłaszcza z Iławy i Olsztyna a organizacjami z Dinan.
Wymiana doświadczeń dotyczyła zwłaszcza pracy z młodzieżą, w tym zagrożoną wykluczeniem społecznym, w mniejszym stopniu kultury, a także współpracy pomiędzy organizacjami i współpracy z samorządem.

 1. nastąpił wzrost i poszerzenie współpracy pomiędzy partnerami,
 2. zaprezentowaliśmy stronie francuskiej nasze rozwiązania dotyczące pracy z młodzieżą,
  • Ośrodek Kuratorski, Stowarzyszenie „Młyn” w Olsztynie,
  • Centrum Organizacji Pozarządowych, grupy młodzieżowe, świetlica dla dzieci, a także współpraca z samorządem w Iławie,
 3. w czasie warsztatów podsumowujących strona francuska zaprezentowała swoje rozwiązania w poszczególnych, prezentowanych przez nas obszarach,
 4. strony planowały także dalszą współpracę i przygotowują wspólny projekt – „Forum Aktywności Młodzieżowej” w Iławie.

        Strona francuska zaprasza także przedstawicieli NGO z Iławy i Olsztyna do Dinan w celu pogłębienia i poszerzania współpracy.

 

Partnerzy w projekcie:

 • Urząd Miasta w Iławie;
 • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym „Jesteśmy”;
 • Iławskie Centrum Kultury;
 • Zespół Placówek Szkolno –Wychowawczych w Iławie,
 • Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie;
 • Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego;
 • Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych w Olsztynie.

 

        Program współfinansowany przez: Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.