Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

 

        Zgodnie z założeniami projektu został zorganizowany wypoczynek letni w formie półkolonii dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Iławy. Uczestnikami półkolonii były dzieci z klas I – V Szkoły Podstawowej, między innymi dzieci ze środowisk zagrożonych marginalizacją ze względu na trudną sytuację materialną, problemy szkolne, nieobecność jednego z rodziców. Głównym celem projektu była wczesna profilaktyka problemów społecznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego i rozwój kompetencji społecznych dzieci uczestniczących w półkoloniach. Szczegółowe cele realizowane poprzez udział w zajęciach to:

  • nauka umiejętności interpersonalnych,
  • nauka sensownego spędzania czasu wolnego i poznanie alternatywnych form aktywności,
  • rozwój zainteresowań,
  • uczenie dyscypliny, obowiązkowości.

       Półkolonie zostały zorganizowane w Iławie, w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w salach świetlicy i klubu z wykorzystaniem placu zabaw i boiska osiedlowego. Wychowawcami byli doświadczeni pedagodzy oraz nauczyciele, a pomagali w pracy wychowawczej wolontariusze z Centrum Wolontariatu. Zajęcia w ramach półkolonii były zorganizowane wokół przewodniego tematu „Wakacyjna Przygoda” i zawierały oprócz zajęć w Ośrodku także wycieczki piesze i autokarowe a także zawody sportowe oraz zajęcia rekreacyjne. Dzieci zostały podzielone na trzy grupy, każda grupa pod opieką pedagoga i przy pomocy wolontariuszy.

 

        Program współfinansowany przez: Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Urząd Miasta w Iławie.