Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

 

        Program Polsko-Amerykańskiej Fundacja Wolności realizowany był przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, przy współpracy ARFP i Stowarzyszenia „Przystań”.
       Celem programu jest rozwój bibliotek gminnych w małych miasteczkach i wsiach. W okresie od 2 czerwca do 31 lipca 2008 r. przeszkolone osoby przeprowadziły na terenie powiatu iławskiego diagnozę potrzeb społeczności lokalnych, w tym informacyjnych, kulturowych i edukacyjnych. Diagnoza ta była elementem fazy planistycznej projektu. W wyniku przeprowadzonych badań sporządzono raport obejmujący diagnozę wyżej wymienionych potrzeb w dwóch gminach.

 

        Program współfinansowany przez: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.