Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

 

        Projekt zakładał przeprowadzenie 2 spotkań szkoleniowo – warsztatowych dla organizacji pozarządowych z Iławy (Polska) i Gargżdai (Litwa).

 

Tematyką szkoleń było:

  • Praca z dziećmi niepełnosprawnymi m.in. z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne – szkolenie w Iławie, głównie dla nauczycieli z Gargżdai;
  • Metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi na przykładzie Ośrodka Wczesnej Interwencji i Stowarzyszenia Viltis w Gargżdai (spotkanie w Gargżdai).

 

        Celem projektu było poszerzenie współpracy o kolejne organizacje z obu miast oraz wymiana doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. Dotychczasowa współpraca odbywała się głównie na poziomie samorządów oraz Stowarzyszeń Przystań i Viltis a dotyczyła zapoznania się oraz poznania swoich działań. Poprzez realizację projektu poszerzono współprace o kolejne organizacje z obu miast, a także partnera z Łotwy. Realizacja projektu pozwoliła organizacjom zdobyć nowe umiejętności, poznać nowatorskie rozwiązania a także zaplanować następne projekty przy współpracy obu stron.

 

Zrealizowany w partnerstwie z następującymi podmiotami:

  • Urząd Miasta Iława;
  • Wydział Edukacji Samorządu Lokalnego w Gargżdai /Litwa/;
  • Starostwo Powiatowe;
  • Stowarzyszenie Viltis w Gargżdai/ Litwa /;
  • Litewska Szkoła w Rydze (Łotwa);
  • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym „Jesteśmy”.

 

        Program współfinansowany przez: Fundacja im. Stefana Batorego.