Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Angażujemy się w

FIO MPiPS logo1

O projekcie

Do przygotowania projektu „Aktywny senior – szczęśliwy senior” zainspirowały nas przemiłe doświadczenia z realizacji dwóch inicjatyw adresowanych do osób starszych. Chodzi o przedsięwzięcie „Strażnicy Pamięci”, wdrażane w partnerstwie z Federacją Fosa oraz projekt „Przystani” pt. „Wspólna historia – wspólny wyjazd”. Oba pokazały, jak bardzo ta grupa wiekowa potrzebuje lepszej integracji i jak jest otwarta na działania rozwojowe. Jednocześnie, dzięki ich uśmiechowi i serdeczności osób starszych, praca z nimi była dla nas niezwykle przyjemna.

Projekt kolejny, zatytułowany „Aktywny senior – szczęśliwy senior”, jest oczywiście nieco inny. Ma na celu zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samoorganizacji osób starszych. Zaprosimy do niego 25 osób w wieku 60+ z terenu Iławy. Kolejna wspólna przygoda trwa potrwa pół roku, tj. do końca 2016 roku.

Uczestnicy projektu wezmą m.in. udział zajęciach warsztatowych – zajęcia manualne pod okiem trenerskim + edukacja prawna i różnego rodzaju spotkania w ramach samoorganizacji. Przewidujemy zajęcia rozwijające seniorów manualnie: quilling, decoupage, robótki ręczne, a także klub dyskusyjny oraz różnego rodzaju zajęcia w ramach samoorganizacji seniorów.

W ramach zadania „Z kulturą na Ty” wybierzemy się do opery teatru, malborskiego zamku, popłyniemy w rejs „Ilavią” po naszym Jezioraku. W każdym z tych miejsc zjemy wspólny obiad. Odwiedzimy też iławskie kino.

Uczestnicy zostaną też przygotowani do pracy w charakterze opiekunki osób chorych i starszych. Dla 8 osób planujemy szkolenie teoretyczne i zajęcia praktyczne z tego zakresu. Będziemy mogli również zaproponować odpłatną pracę w tym charakterze.

„Ruch to zdrowie” to z kolei część projektu przewidująca zajęcia usprawniające i Nordic-walking.

Projekt rozpoczniemy wspólnym grillem na powietrzu (lipiec), zakończymy zaś obiadem w restauracji (grudzień).

 

 


Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

asos