Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Zdałeś w tym roku maturę i idziesz na studia? Masz szansa na stypendium dla studentów!

Organizowana jest kolejna XVI edycja programu Stypendiów Pomostowych. Program realizowany jest również przez Stowarzyszenie „Przystań” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości oraz samorządami: Gminą Lubawa, Gminą Wiejską Lubawa oraz Miastem i Gminą Kisielice.

Fundusz ten kierowany jest do osób z niezamożnych rodzin, które bez takiego wsparcia finansowego nie zdecydowałyby się na podjęcie dalszej nauki. Otrzymanie stypendium umożliwiają studia dzienne na polskich uczelniach państwowych.

W roku akademickim 2017/2018 o stypendia będą mogli ubiegać się tegoroczni maturzyści zamieszkujący Miasto i Gminę Lubawa oraz Miasto i Gminę Kisielice.

Kryteria przyznania stypendium są następujące:

  • - zdanie matury w roku szkolnym 2016/2017,
  • - posiadanie rekomendacji Organizacji Lokalnej (Stowarzyszenie „Przystań”),
  • - bycie zameldowanym na terenie Miasta i Gminy Lubawa lub Miasta i Gminy Kisielice,
  • - pochodzenie z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej (dochód nie przekracza 1 600 zł brutto, lub 1 800 zł brutto, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) – dochód brutto powinien wyliczony być za czerwiec 2017 r.,
  • - osiągnięcie na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 - algorytm wyliczeniowy.

Stypendium, które otrzymają osoby wybrane w wyniku konkursu, będzie przyznawane na okres 10 miesięcy w kwocie 500 zł miesięcznie.

Składanie wniosków on-line będzie możliwe od 3 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r. do godziny 1600. Natomiast składanie wydrukowanych wniosków upływa 25 sierpnia 2017 r. Wydrukowany wniosek należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia „Przystań” (ul. Skłodowskiej-Curie 23c).

 


 

Założenia programu:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z: Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP), Fundacją Wspomagania Wsi (FWW) oraz koalicją pozarządowych organizacji lokalnych rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFwP) i Fundację im. Stefana Batorego (FB) oraz pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych w drodze konkursu Dyplom z Marzeń przy współpracy ze Stowarzyszeniem "Przystań", ogłasza nabór wniosków o stypendium w ramach programu Stypendia Pomostowe.

 

Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast (do 20.000 mieszkańców) w pokonaniu wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów.

W roku akademickim 2016/2017 o stypendium będą mogli ubiegać się tegoroczni maturzyści, zamieszkujący Miasto Lubawa, Gminę Wiejską Lubawa, Miasto i Gminę Kisielice.

Kryteria przyznania stypendium są następujące:

  • - zdanie matury w roku szkolnym 2015/2016;
  • - posiadanie rekomendacji Organizacji Lokalnej (Stowarzyszenie "Przystań");
  • - bycie zameldowanym na terenie Miasta Lubawa, Gminy Wiejskiej Lubawa, Miasta i Gminy Kisielice (teren miasta lub wsi do 20 tyś. mieszkańców). Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • - pochodzenie z rodzin znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej (dochód nie przekracza 1.295,00 zł netto lub 1.480,00 zł netto jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) - dochód powinien wyliczony być za czerwiec 2016 r.;
  • - osiągnięcie na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 - algorytm wyliczeniowy.

Szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium znajdą Państwo na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl na którą serdecznie zapraszamy.

Stypendium, które otrzymują osoby wybrane w wyniku konkursu, będzie przyznawane na okres 10 miesięcy w kwocie 500,00 zł miesięcznie.

 

Składanie wniosków on-line będzie możliwe od 1 lipca 2016 i potrwa do 17 sierpnia 2016. Natomiast składanie wniosków wydrukowanych upływa 24 sierpnia 2016. Wydrukowany wniosek należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia "Przystań" (Iława, ul. Skłodowskiej 23C).

 

Wnioski o stypendium należy składać on-line.
Formularze będą aktywne od 1 lipca do 17 sierpnia 2016 roku
- na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl
Termin składania zgłoszonych on-line wniosków w Stowarzyszeniu "Przystań" upływa 24 sierpnia 2016 roku.

 


 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Programu.

 

FEP