Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Z Funduszu Stypendialnego "Rozwiń skrzydła" im. J. J. Putka, utworzonego przy Fundacji im. Stefana Batorego w 2011 roku, fundowane są stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych rodzin, które zamierzają studiować na polskich uczelniach wyższych.

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów Fundusz oferuje:

  • stypendia rekrutacyjne na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia (koszty opłaty rejestracyjnej, dojazdu na egzaminy itp.),

  • stypendia na I rok studiów w wysokości 630 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy roku akademickiego (od września do czerwca),

  • możliwość ubiegania się o stypendia na II i III rok.

Stypendyści Funduszu mogą ubiegać się również o stypendia na II i III rok studiów.

O stypendia rekrutacyjne oraz stypendia na pierwszy rok studiów mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

  • zdają maturę w danym roku szkolnym;

  • zamierzają ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne (dzienne) studia w polskich uczelniach państwowych;

  • pochodzą z niezamożnych rodzin

  • otrzymali rekomendację organizacji uczestniczącej w programie "Równe Szanse" - Lokalne Programy Stypendialne Fundacji im. Stefana Batorego

 

W dziale -- Stypendia / Formularze -- dostępny jest Regulamin Funduszu oraz wzory dokumentów niezbędnych do ubiegania się o stypendium.